Kokius biblijinius konfliktus būtų išsprendusi teisminė medijacija?

Kai tarp žmonių kyla nesutarimų, dažnai jie pagalbos kreipiasi į teismo medijciją http://www.medijuok.lt/. Tą padaryti ne visada turi galimybę didelės įmonės, nes sudėtingus įsiskolinimo, sutarčių nusižengimo klausimus dažniau narplioja teisininkai jau realaus teismo metu. O kaip būtų buvę, jeigu Senojo Testamento metu būtų buvusi ir mediacija ir teismai? Kas būtų kreipęsis į teismą, kas į mediaciją, ir kas iš to būtų išėję? Štai keli populiarūs konfliktai iš Biblijos, ne kartą nagrinėti šv. Mišių metu. Dabar juos perkelkime į teisinę sistemą.

Kaino ir Abelio konfliktas

MediacijaŽinoma, problema tarp Kaino ir Abelio nebūtų spėjusi nei teismo pasiekusi, nei teismine mediacija gal nebūtų padėjusi, jeigu Kainas iš tikro būtų buvęs toks žiaurus. Pagal dabartinę teisinę sistemą, po brolio nužudymo Kainas būtų iškart sulaikomas ir suimamas, kaltinamas žmogžudyste, o tuomet teisiamas. Atgaila visuomet sušvelnina bausmę arba ją net panaikina. Biblijoje, jeigu Abelis būtų atgailavęs dėl brolio nužudymo, jo paskutinis teismas gal ir nebūtų lėmęs pragaro. Tačiau Kainas nesigailėjo, todėl Dievas jį iškart metė į pragarą. Mūsų teisinėje sistemoje gailestingumas taip pat egzistuoja tiems, kas atgailauja. Tačiau jeigu Kainas teisme neatgailautų, gal ir iki gyvos galvos kalėjimo gautų. Reikia pabrėžti, kad šioje post factum, po žmogžudystės, stadijoje teisminė mediacija jau niekuo nebepadėtų. Tačiau ankstesniame konflikto etape dar būtų įmanoma susitarti.

Pažvelkime, ko broliai susipyko. Abelis augino gyvulius, o Kainas javus ir daržoves. Atėjus laikui aukoti Dievui, Abelis ant aukuro paaukojo geriausius savo gyvulius, o Kainas – savo javus ir daržoves. Dievui tai nepatiko, kad Kaino auka per maža. Čia reikėtų sustoti. Kainas šią problemą nutaria išspręsti nužudydamas brolį. Galbūt šioje vietoje ir būtų pravertusi mediacija, pabandžiusi nuspėti, kokie laukia atoveiksmiai. Ir kuri būtų pasiūliusi geresnių išeičių – užauginti bent kelis gyvulius Dievui, atnešti jam geresnio derliaus, gailėtis dėl savo šykštumo.

Kas kaltas dėl išmetimo iš Rojaus?

Kitas legendinis konfliktas – išmetimas iš Rojaus. Galbūt teisminė mediacija Adomui ir Ievai būtų padėjusi susipažinti su tuo pačiu svarbiu dalyku – lengvinančia aplinkybe. O tai – atgailavimas. Jeigu Adomas su Ieva būtų užuot slėpę nuo Dievo savo kaltes, užuot vertę vienas ant kito kaltę, tiesiog nuėję, prisipažinę ir atgailavę – gal jie ir būtų buvę palikti Rojuje. Tad šioje stadijoje, dar prieš Dievo teismą, jiems visgi būtų buvusi naudinga teisminė mediacija.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *